Styrelse

Ordförande      Karl-Åke Thylander     karlakethylander@gmail.com
Sekreterare      Bengt Gustafson           bengt.gustafson@telia.com
Kassör               Ronny Jansson             ronny@knipan.se
v. ordförande   Ulric Simonsson           ulric.simonson@gmail.com
ledamot            Vivan Skantz                hogalund@hotmail.com
ledamot             Maria Hilding             maria.hilding@kronoberg.se
ledamot            Magnus Flack               birgitta@alltombowling.nu

 

suppleant          Annelie Lorentzson      annelie.lorentzson@hotmail.com
suppleant          Bertil Wester                elsie.wester@yahoo.se
suppleant          Bill Traneskog              traneskog@gmail.com
suppleant          Tomas Svensson          tomas@ljungby-textiltryck.se
suppleant          Cecilia Grans                peter.nike@hotmail.com

Detta gäller  t o m Årsmöte 2019

För att nå alla i styrelsen, skicka e-post till styrelsen(a)knipan.se

Årsmöte hålls oftast lördagen efter Kristi Himmelfärds dag.